Share
Visit Us
email us
CLICK TO VIEW THE WHOLE PUBLICATION ONLINE

Τριώδιο ονοµάζεται η περίοδος του εκκλησιαστικού έτους που αρχίζει από την Κυριακή του Τελώνη και Φαρισαίου (25 Φεβρουαρίου) και εκτείνεται µέχρι το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου. (4 Μαΐου). Είναι µία πολύ πλούσια πνευµατική περίοδος, που λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών του κάθε ανθρώπου, ζώντας µέσα στις ποικίλες υποχρεώσεις που έχει ο καθένας, δεν είναι εύκολο απόλυτα να παρακολουθεί κανείς όλες τις πνευµατικές ευκαιρίες που µας δίνει η περίοδος αυτή.

Αλλα οι συνηδητοί χριστιανοί προσπαθούν, ότι το καλύτερο. Η περίοδος πριν τη νηστεία είναι µία προπαρασκευαστική περίοδος, η οποία µας δείχνει, πως µπορούµε ν’  αγωνιστούµε και ποιος είναι ο πραγµατικός τρόπος, που µπορεί ο άνθρωπος να µπεί µέσα σ’ αυτόν τον πνευµατικό αγώνα. Η βάση όλης της εν Χριστώ ζωής δεν είναι τίποτα άλλο παρά το φρόνηµα της µετάνοιας. Η µετάνοια γεννάται από την ταπείνωση. Και η πρώτη βδοµάδα αρχίζει µε τον Λόγο περι ταπείνωσης.  

Σας ευχόµεθα καλό και ευλογηµένο αγώνα στα στάδια του Τριωδίου, και σας αφήνουµε µε λίγα λόγια του αγίου Παϊσίου, τα οποία όµως είναι πολύ επίκαιρα.  

«Υπάρχει πόλεµος σήµερα, ιερός πόλεµος... Αν σιωπήσουν οι Μητροπολίτες, τότε ποιος θα µιλήσει;  

Έχει συσσωρευτεί πολλή στάχτη, σκουπίδια και αδιαφορία και θα χρειαστεί ένας δυνατός άνεµος για να τα σβήσει όλα. Είναι τροµακτικό! Ο Πύργος της Βαβέλ είναι µπροστά µας! Χρειάζεται θεϊκή παρέµβαση.  

Σήµερα προσπαθούν να καταστρέψουν την πίστη, και για να πέσει το οικοδόµηµα της πίστης, βγάζουν ήσυχα τη µια πέτρα και µετά την άλλη. Αλλά είµαστε όλοι υπεύθυνοι για την καταστροφή. Όχι µόνο αυτοί που καταστρέφουν αλλά εµείς που βλέπουµε πώς υπονοµεύεται η πίστη και δεν κάνουµε καµία προσπάθεια να την ενισχύσουµε. Ως αποτέλεσµα, οι αποπλανητές ενθαρρύνονται να δηµιουργήσουν ακόµη µεγαλύτερες δυσκολίες για εµάς και την οργή τους κατά της Εκκλησίας και της µοναχικής ζωής αυξάνεται.  

Η σηµερινή κατάσταση µπορεί να αντισταθεί µόνο πνευµατικά, όχι κοσµικά. Η καταιγίδα θα συνεχίσει να µαίνεται λίγο, θα πετάξει στην ακτή όλο το ό,τι περιττό, και τότε η κατάσταση θα ξεκαθαρίσει. Κάποιοι θα λάβουν την ανταµοιβή τους, ενώ άλλοι θα πρέπει να πληρώσουν τα χρέη τους.

Σήµερα υπάρχουν πολλοί που πασχίζουν να διαφθείρουν τα πάντα: την οικογένεια, τη νεολαία, την Εκκλησία. Στις µέρες µας είναι αληθινός µάρτυρας να µιλάς για τον λαό σου, γιατί το κράτος διεξάγει πόλεµο ενάντια στον θεϊκό νόµο. Οι νόµοι του Κράτος στρέφονται ενάντια στο Νόµο του Θεού. Είµαστε όµως υπεύθυνοι να µην αφήσουµε τους εχθρούς της Εκκλησίας να διαφθείρουν τα πάντα.  

Αν και έχω ακούσει ακόµη και ιερείς να λένε: "Μην ανακατεύεστε σε αυτό. Δεν είναι δική σου δουλειά!" Αν είχαν φτάσει σε µια τέτοια µη αγωνιώδη κατάσταση µέσω της προσευχής, θα τους φιλούσα τα πόδια. Αλλά όχι! Είναι αδιάφοροι γιατί θέλουν να ευχαριστήσουν τους πάντες και να ζούν µε άνεση.  

Η αδιαφορία είναι απαράδεκτη ακόµη και για λαϊκούς, και πολύ περισσότερο για τους κληρικούς. Ένας έντιµος, πνευµατικός άνθρωπος δεν κάνει τίποτα µε αδιαφορία.  "ἐπικατάρατος ὁ ποιῶν τὰ ἔργα κυρίου ἀµελῶς ἐξαίρων µάχαιραν αὐτοῦ ἀφ᾽ αἵµατος",  λέει ο Προφήτης Ιερεµίας (Ιερ. 48,10). Υπάρχει ένας πόλεµος σήµερα, ένας ιερός πόλεµος. Πρέπει να είµαι στην πρώτη γραµµή

Υπάρχουν τόσοι µαρξιστές, τόσοι µασόνοι, τόσοι σατανιστές και διάφορα άλλα! Τόσοι δαιµονισµένοι, αναρχικοί και παραπλανηµένοι! Βλέπω τι µας περιµένει και είναι οδυνηρό για µένα. Η πικρή γεύση του ανθρώπινου πόνου είναι στο στόµα µου.»

- + -
Ἦχος πλ. δ’.
"Ἀτενίσαι τὸ ὄµµα εἰς οὐρανόν, οὐ τολµῶ ὁ τάλας ἐγώ, ἐκ τῶν πονηρῶν µου πράξεων, ἀλλ' ὡς ὁ Τελώνης στενάξας κραυγάζω σοι· Ὁ Θεός, ἱλάσθητί µοι τῷ ἁµαρτωλῷ, καὶ φαρισαϊκῆς ὑποκρίσεως ῥῦσαι µε, ὡς µόνος εὔσπλαγχνος."

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ “ΜΕΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ”
ST. ATHANASIUS ORTHODOX CHRISTIAN MISSION

Posted 
February 29, 2024
 in 
Religion – Obituaries
 category

Join Our Newsletter and Get the Latest
Posts to Your Inbox

No spam ever. Read our Privacy Policy
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.