Share
Visit Us
email us
CLICK TO VIEW THE WHOLE PUBLICATION ONLINE

Αυτοτελή, ετήσιο φόρο 7% θα πληρώνουν όσοι συνταξιούχοι του εξωτερικού μεταφέρουν την φορολογική τους έδρα στην Ελλάδα. 

Ειδικότερα, για τους συνταξιούχους του εξωτερικού οι οποίοι θέλουν να μεταφέρουν τη φορολογική τους έδρα στην Ελλάδα προβλέπεται :

·       Όποιο φυσικό πρόσωπο, με εισόδημα από σύνταξη που προκύπτει στην αλλοδαπή, μεταφέρει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα, θα μπορεί να υπαχθεί στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης του Non-Dom εφόσον o ενδιαφερόμενος δεν ήταν φορολογικός κάτοικος Ελλάδας τα προηγούμενα 5 από τα 6 έτη πριν από τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του στην Ελλάδα. Επίσης θα πρέπει να μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία από κράτος με το οποίο είναι σε ισχύ συμφωνία διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της φορολογίας με την Ελλάδα.

·       Ο συνταξιούχος θα μπορεί να υποβάλει  αίτηση για μεταφορά της φορολογικής του έδρας στην χώρα μας. Εφόσον η αίτηση γίνει  δεκτή, ο συνταξιούχος θα καταβάλλει κάθε χρόνο αυτοτελή  φόρο με συντελεστή 7% για το σύνολο του εισοδήματός του που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή. Με την καταβολή του φόρου αυτού θα εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση του για το εισόδημα αυτό. Τυχόν φόρος που έχει καταβληθεί  στην αλλοδαπή για τα εισοδήματα που καλύπτονται από τον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης, δεν θα εκπίπτει από τον φόρο που επιβάλλεται στην Ελλάδα. Ο φόρος θα καταβάλλεται κάθε φορολογικό έτος σε μία δόση μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου και δεν θα συμψηφίζεται με άλλες φορολογικές υποχρεώσεις ή τυχόν πιστωτικά υπόλοιπα του προσώπου που έχει υπαχθεί στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης.

·       Η αίτηση μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας  θα υποβάλλεται στη Φορολογική Διοίκηση από το  συνταξιούχο μέχρι τις 31 Μαρτίου του εκάστοτε φορολογικού έτους. Εντός 60 ημερών από την υποβολή της αίτησης, η Φορολογική Διοίκηση θα εξετάζει την αίτηση και θα εκδίδει απόφαση, με την οποία θα την εγκρίνει ή θα την απορρίπτει. Ο συνταξιούχος, από την πλευρά του, θα δηλώνει στην αίτηση του το κράτος στο οποίο είχε την τελευταία φορολογική κατοικία του μέχρι την υποβολή της αίτησης του. Η Φορολογική Διοίκηση στην συνέχεια θα ενημερώνει τις φορολογικές αρχές του κράτους αυτού σχετικά με τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του εν λόγω φορολογουμένου. Ειδικά για τις αιτήσεις μεταφοράς φορολογικής κατοικίας που θα υποβληθούν εντός του 2020, η προθεσμία υποβολής της σχετικής αίτησης ορίζεται στις 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται, μεταξύ άλλων, :

 ·       Απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος για τους αγρότες και μετά την παρέλευση της 5ετίας από την ημερομηνία ένταξης στο καθεστώς ΦΠΑ

·       Προσαυξάνεται το τέλος ταξινόμησης για τα αυτοκίνητα με πρώτη ημερομηνία ταξινόμησης έως τις 31 Αυγούστου 2018

·       Υπαγωγή των μουσικών βιβλίων στον υπερμειωμένο  συντελεστή ΦΠΑ 6%

·       Συστήνεται επιτροπή εξώδικης επίλυσης φορολογικών διαφορών. Βασικό έργο της επιτροπής είναι η εξώδικη επίλυση των εκκρεμών υποθέσεων ενώπιων του ΣτΕ και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων φορολογικών διαφορών.  Στην επιτροπή μπορούν να προσφύγουν μόνο υποθέσεις που δεν έχουν συζητηθεί έως τις 30 Οκτωβρίου 2020.

Η διαβούλευση του νομοσχεδίου θα διαρκέσει έως τις 14 Ιουλίου.

Posted 
July 10, 2020
 in 
 category

Join Our Newsletter and Get the Latest
Posts to Your Inbox

No spam ever. Read our Privacy Policy
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.