Share
Visit Us
email us
CLICK TO VIEW THE WHOLE PUBLICATION ONLINE

γράφει ο Πλάτων Ρούτης

Η ψήφος των Ελλήνων του εξωτερικού έχει εξελιχθεί σε μία νέα πολιτικήκόντρα μεταξύ των κομμάτων. Ίσως από την ψηφοθηρική πλευρά ελπίζοντας νααυξήσουν την δύναμη τους στην Ελληνική βουλή και όχι βέβαια από τον πόνο τουςμήπως και μείνουν έξω οι απόδημοι Έλληνες. Το κάθε κόμμα έχει τις δικές τουεπιδιώξεις και στόχους τις οποίες και υποστηρίζει. Το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή και στη συνέχεια στις επαφές του με τονπρωθυπουργό αντιμετώπισε το θέμα της ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού χωρίςμικροκομματικές σκοπιμότητες, χωρίς τακτικισμούς, χωρίς να μετράει «κουκιά» καιμε στόχο την εξεύρεση μίας λύσης που θα διευκολύνει τους Έλληνες που εργάζονταιή σπουδάζουν στο εξωτερικό, που έχουν δεσμούς με τη χώρα και πιθανόν την ελπίδαεπιστροφής τους σ' αυτήν και ότι πρέπει να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα απότον τόπο διαμονής τους.

Η ψήφος των ομογενών του εξωτερικού θεωρείτε ένα ώριμοαίτημα που εκτός από ώριμο είναι και θετικό δηλαδή να συμμετέχουν οι απόδημοιστην διαδικασία των εκλογών για να εκλέξουν την εθνική αντιπροσωπία όπως και οιυπόλοιποι Έλληνες και όχι μόνο αυτό αλλά και να προσμετράτε η ψήφος τουαπόδημου Έλληνα στο τελικό αποτέλεσμα των εκλογών που είναι και συνταγματικάσωστό.

Ο αριθμός των Ελλήνων που ζουν στο εξωτερικόέχει αυξηθεί τα χρόνια της κρίσης με τους αριθμούς να δίνουν και να παίρνουν.Με βάση της εκτιμήσεις της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού, οι Έλληνεςτου εξωτερικού είναι γύρω στα 5.000.000 και ζουν σε 140 χώρες του κόσμου. Ημισή Ελλάδα δηλαδή είναι στο εξωτερικό. Με αυτή τη εκλογική δύναμη που έχουν οιΈλληνες του εξωτερικού θα μπορούν σε ένα βαθμό να επηρεάσουν τα πολιτικάπράγματα στην Ελλάδα, να ανατρέψουν ισορροπίες και τέλος πάντων να διαμορφώσουνδιαφορετικά πολιτικά κριτήρια. Βεβαία υπάρχει και ο αντίλογος που υποστηρίζειότι δεν είναι σωστό, να καθορίζονται τα πολιτικά πράγματα της χώρας από έναεκλογικό σώμα που είναι ισοδύναμο με τους εδώ ψηφοφόρους και μάλιστα από αυτούςπου στο κάτω - κάτω δεν θα υποστούν τις συνέπειες της όποιας πολιτικής τουςεπιλογής.  

Με αυτή την εκλογική δύναμη που διαθέτουνθα πρέπει να μην αλλοιωθεί το εκλογικό σώμα από ψηφοφόρους που δεν έχουν καμιάγνώση της Ελληνικής πολιτικής πραγματικότητας. Δεν έχουν ουσιαστικούς δεσμούςμε την Ελλάδα και στο τέλος δεν θα έχουν άμεση συνέπεια των πολιτικών επιλογώντους. Πρόκειται για ανθρώπους που είναι απόγονοι μεταναστών δηλαδή παιδιά καιεγγόνια τους που δεν έχουν καμία σχέση με την Ελλάδα και ζουν και εργάζονταιστις χώρες τους και έχουν ενσωματωθεί στις κοινωνίες που ζούνε. Έχουν αναπτύξειπολιτική συνείδηση στις χώρες που ζούνε με κριτήριο τις πραγματικές τουςανάγκες και τις πολιτικές εξελίξεις στις χώρες τους.

Υπάρχει και το αναχρονιστικό “δίκαιο τουαίματος” στο οποίο πολίτες άλλων χωρών που γεννιόνταν στο εξωτερικό έστω και από ένα Έλληνα πρόγονο και είχανΕλληνικό αίμα δικαιούνταν να γίνουν Έλληνες πολίτες και να αποκτήσουν Ελληνικήιθαγένεια.

Ποιοι απόδημοι Έλληνες έχουν το δικαίωματης ψήφου. Τα κόμματα έχουν τιςδικές τους θέσεις και προτάσεις τις οποίες κατέθεσαν υπ' όψιν του πρωθυπουργούκατά την διάρκεια των διαβουλεύσεων που έλαβαν μέρος το προηγούμενο διάστημα.Ένα εύλογο θέμα που προέκυψε είναι η περίοδος που ο απόδημος είναι εκτός Ελλάδας.Η κυβέρνηση φαίνεται να προσανατολίζεται σε μια περίοδο 30 χρόνων. Τα 30 όμωςχρόνια απουσίας δε μπορεί να προσμετρηθεί όπως στη Γερμανία που κάποιος πουφεύγει έξω από τη χώρα του πρέπει να το δηλώσει στο κράτος. Στην Ελλάδα αυτόδεν ισχύει και εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να βεβαιωθεί ειδικά αν κάποιοςδιατηρεί ενεργό το ΑΦΜ του.  Δηλαδή είναισυνεπής με την εφορία, κάνει τις φορολογικές του δηλώσεις, πληρώνει τους φόρουςπου του αντιστοιχούν κλπ. Δεν φαίνεται να έχει φύγει από την Ελλάδα αφούεκπληρώνει τις φορολογικές του υποχρεώσεις απέναντι στο κράτος. Θα πρέπειεπομένως να προσδιοριστεί πόσο καιρό θα πρέπει ο ομογενής να είναι έξω από τηνχώρα για να έχει το δικαίωμα να ψηφίσει. 

Έχει γίνει γνωστό από μερικά κόμματα ότι υποστηρίζουν νααυξηθούν οι θέσεις των βουλευτών της επικρατείας και να μεταφερθούν οι έδρεςστον απόδημο ελληνισμό άλλα  πάλι κόμματαυποστηρίζουν ότι οι απόδημοι θα πρέπει να ορίσουν τους δικούς τουςαντιπροσώπους για να εκλεγούν στη βουλή η οποία θα ορίσει εκλογικές περιφέρειεςστο εξωτερικό. Ότι απόφαση και να βγει από την Βουλή το γεγονός είναι ότι οσυνολικός αριθμός των βουλευτών στο ελληνικό κοινοβούλιο δεν θα πρέπει ναυπερβαίνει τους 300 βουλευτές. Αυτό είναι που υπαγορεύεται από  το σύνταγμα της χώρας και δεν τίθεται  θέμα αναθεώρησης του συντάγματος.

Ένα κύριο θέμα που παρουσιάστηκε στο διάστημα αυτό στησυζήτηση για την ψήφο των ομογενών, είναι η ισοτιμία της ψήφου. Αυτό όμωςείναι  καθαρά επιλεκτικό γιατί και πάλιδεν υπάρχει ισοτιμία στην ψήφο όταν υπάρχουν μπόνους στον εκλογικό νόμο. Ταπράγματα όμως δεν είναι και τόσο ξεκάθαρα. Έχουμε το άδικο μέτρο του μπόνουςτων 50 εδρών στα κόμματα με ένα πολύπλοκο τρόπο με τον οποίον προσμετρώνται οιψήφοι και αυτό το μπόνους παρουσιάζεται σαν δικαιολογία να μην υπάρχει ακυβερνησίαστη χώρα και να βγαίνουν αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Αν αυτό δεν είναι παραχάραξητης ετυμηγορίας του λαού τότε τι είναι;; Όλοι μιλάνε για αναλογικό σύστημαψήφου. Οι προτάσεις που έγιναν μέχρι τώρα από τη ΝΔαλλά και από τον ΣΎΡΙΖΑ, στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης, συντηρούναυτήν την ανισοτιμία. Η πρόταση του ΣΎΡΙΖΑ, αν και μιλάει στο όνομα της απλήςαναλογικής, δεν αποκλείει ούτε το πλαφόν, που το επιτρέπει να υφίσταται, ούτεόμως και το μπόνους. Άρα, δεν μπορεί να υπάρχει ισοτιμία της ψήφου ούτε καντυπική, όταν υπάρχουν στον εκλογικό νόμο αυτού του είδους οι προϋποθέσεις. Τοπιο δίκαιο εκλογικό σύστημα είναι αυτό της απλής και ανόθευτης αναλογικής χωρίςτην ύπαρξη πλαφόν ή και μπόνους. Ο τρόπος επομένως που θα προσμετράται η ψήφοςτων αποδήμων είναι κάτι που τα κόμματα θα πρέπει να διαμορφώσουν τις προτάσειςτους που θα μπουν σε διαβούλευση πολύ σύντομα στην Βουλή των Ελλήνων.

Posted 
November 8, 2019
 in 
 category

Join Our Newsletter and Get the Latest
Posts to Your Inbox

No spam ever. Read our Privacy Policy
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.