Share
Visit Us
email us
CLICK TO VIEW THE WHOLE PUBLICATION ONLINE

Με ανιπροσώπους του Πανεπιστημίου Αιγαίου συναντήθηκε ο Έλληνας πρέσβης στην Οττάβα, Δημήτρης Αζεμόπουλος, την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου. 

Σημαντική διάκριση για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου καθώς συμπεριλαμβάνεται στη λίστα με τα καλύτερα Πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο που ιδρύθηκαν την τελευταία 50ετία.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της διεθνούς αξιολογικής κατάταξης Times Higher Education Young University Ranking 2018 των έγκυρων βρετανικών Times Higher Education (THE) το Πανεπιστήμιο βρίσκεται ανάμεσα στα κορυφαία του κόσμου.

Σε λιγότερα από τριάντα πέντε χρόνια από την ίδρυσή του το Πανεπιστήμιο έχει σημειώσει σημαντική άνοδο και όπως φαίνεται η αδιάκοπη προσπάθεια, με προσήλωση στους ακαδημαϊκούς στόχους και την εξωστρεφή διεθνοποιημένη ακαδημαϊκή λειτουργία, για περαιτέρω ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Αιγαίου καρποφορεί ακόμη και σε περίοδο κρίσης.

Ο κ. Αζεμόπουλος μετά την συζήτηση που διήρκεσε αρκετές ώρες, με τα μέλη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, έκανε την ακόλουθη δήλωση: “ Με τους εκλεκτούς επισκέπτες μας, κάναμε μια πολύωρη συζήτηση η οποία. ήταν στοχευμένη, ουσιαστική, εις βάθος και με εξαιρετικά ευοίωνες προοπτικές υλοποίησης των συμπερασμάτων μας. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ικανοποίηση, ισχυρότερη έμπνευση και αισιοδοξία όταν το διακύβευμα είναι να κτίζονται γέφυρες επικοινωνίας και να ανοίγονται πόρτες για τις νεότερες γενηές των Ελλήνων. Σε αυτές που το Έθνος μας εναποθέτει όλες του τις ελπίδες για ένα φωτεινότερο αύριο. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με εντολή της Πρυτάνεώς του Χρυσής Βιτσιλάκη, στο πλαίσιο της πιστής εφαρμογής της στρατηγικής εξωστρέφειάς του, «ήρθε» στην Οττάβα και «κτύπησε τη πόρτα» της Πρεσβείας μας για να εξετάσει διεξοδικά τις δυνατότητες συνεργασιών του με καναδικούς πανεπιστημιακούς φορείς. Στην αντιπροσωπεία συμμετείχαν η Κοσμήτορας της Σχολής Διοίκησης Μαρία Λεκάκου και οι διδάσκοντες - ερευνητές Ευαγγελία Στεφανιδάκη και Γιώργος Ρεμούνδος. Υπέροχο Άνθρωποι και οι τρεις. Με όραμα και μερακι αλλά κυρίως πραγματική αγάπη για το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου και βαθύτατη αφοσίωση στον ιερό σκοπό τους που δεν είναι άλλος από το να κτίσουν μεθοδικά ένα καλύτερο μέλλον για τους σπουδαστές του.

Από κοινού λοιπόν αποφασίσαμε συγκεκριμένες καινοτόμες δράσεις τους αμέσως επόμενους μήνες, δίνοντας προτεραιότητα στους τομεις εκείνους όπου το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου διαθέτει αδιαμφισβήτητο συγκριτικό πλεονέκτημα σε μια χώρα όπως ο Καναδάς. Απόλυτα ικανοποιημένος!”

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ιδρύθηκε το 1984 (ΠΔ 83/1984) με τα πρώτα Τμήματά του να εκκινούν την λειτουργεία τους από το 1985 έως το 1994. Κατά την πρώτη φάση ανάπτυξής του ιδρύθηκαν επτά Τμήματα σε τέσσερα νησιά, την Λέσβο, την Χίο, την Σάμο και την Ρόδο. Από το 1997 έως το έτος 2000 υλοποιήθηκε η δεύτερη φάση ανάπτυξης με την ίδρυση εννέα ακόμη Τμημάτων φτάνοντας τα δεκαέξι Τμήματα που συνοδεύτηκε με την χωρική επέκταση στο νησί της Σύρου. Το 2009 λειτούργησε νέο Τμήμα με το συνολικό πλήθος Τμημάτων να ανέρχεται στα δεκαεπτά και την προσθήκη της Λήμνου στο δίκτυο των νησιών με Τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Το 2013 και με την αναδιάρθρωση των Τμημάτων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) που επέφερε το Σχέδιο Αθηνά (ΠΔ 93 / 2013) δύο από τα δεκαεπτά Τμήματα (Τμήμα Μαθηματικών και Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών) συγχωνεύθηκαν σε ένα υπό τον τίτλο Τμήμα Μαθηματικών με δύο Εισαγωγικές Κατευθύνσεις. Πρόκειται για ένα Τμήμα ως προς την ακαδημαϊκή του υπόσταση που όμως περιλαμβάνει δύο διακριτά προπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Με νόμο του 2017 ψηφίστηκε η κατάτμηση του διττού αυτού Τμήματος και η επαναλειτουργία από το 2018 των δύο διακριτών Τμημάτων που προϋπήρχαν του Σχεδίου Αθηνά. Τέλος, το 2017 ιδρύθηκε το νεότερο των Τμημάτων, το Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού στην Χίο.

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αποτελεί συνέχεια του οράματος του Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή. Επανιδρύθηκε το 1984 και είναι ένα από τα νεότερα Πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Σήμερα, τριάντα χρόνια μετά, με 18 Τμήματα, 38 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Θερινά Σχολεία και Μαθήματα Δια-βίου Μάθησης, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου κατατάσσεται ανάμεσα στα μεγαλύτερα Πανεπιστήμια της χώρας. Διοικητική έδρα του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι η Μυτιλήνη, ενώ Σχολές και Τμήματά του λειτουργούν σήμερα στις νησιωτικές πόλεις της Μυτιλήνης, της Χίου, του Καρλοβάσου, της Ρόδου, της Ερμούπολης και της Μύρινας, συγκροτώντας ένα Πανεπιστήμιο – Δίκτυο που καλύπτει όλους τους Νομούς του Αιγαίου.

Σύμφωνα με διεθνείς έγκυρες αξιολογήσεις το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ευρίσκεται πλέον:

στη θέση [601-800] στον κόσμο το 2017, στο πλαίσιο του Times Higher Education University Ranking 2017,

στη θέση [447] στην Ευρώπη και [1.123] στον κόσμο, στη γενική κατάταξη μεταξύ των δεκάδων χιλιάδων Πανεπιστημίων στον κόσμο, στο πλαίσιο του Webometrics Ranking of World Universities 2017,

στη θέση [301-400] στον κόσμο, μεταξύ χιλιάδων Πανεπιστημίων, στις Κοινωνικές Επιστήμες (Social Sciences), στο πλαίσιο του Times Higher Education University Ranking 2017,

στη θέση [146] στον κόσμο, μεταξύ μεγάλου αριθμού Πανεπιστημίων Αναδυόμενων Οικονομιών (Emerging Economies University Rankings), στο πλαίσιο του Times Higher Education University Ranking for Emerging Economies 2017,

στη θέση [151-200] ανάμεσα στα καλύτερα Πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο που ιδρύθηκαν την τελευταία 50ετία, στο πλαίσιο του Times Higher Education Young University Ranking 2018.

Posted 
September 27, 2019
 in 
 category

Join Our Newsletter and Get the Latest
Posts to Your Inbox

No spam ever. Read our Privacy Policy
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.